شرایط پذیرش در دوره دکترای تخصصی بدون آزمون

از بین فارغ التحصیلان ممتاز


این اطلاعات  شرایطی است که در دفترچه آزمون دوره دکترای

سال ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی استخراج شده و جهت اطلاع

دانشجویان در وبلاگ درج شده است. و هیچگونه

مسؤولیتی  در باره آن متوجه نگارنده وبلاگ نیست . لازم است 

به دفترچه های آزمونی که برای هر سال منتشر می شود

مراجعه نمایید. 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند بر اساس توضیحات

مندرج در دفترچه آزمون دوره دکترای تخصصی سال ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی

موارد زیر از جمله شرایطی محسوب شده است که داوطلبان دوره دکترای

تخصصی بدون آزمون باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی دیگر مندرج در

دفترچه مذکور دارا باشند:

۱.دارا بودن حداقل میانگین نمرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای

رشته های علوم انسانی (به جز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات

بهداشتی و درمانی). 

۲.متقاضیان دوره بدون آزمون لازم است فاقد دروس معادلسازی شده، باشند.

۳.متقاضیان دوره بدون آزمون لازم است بر اساس مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

ناپیوسته حداکثر در ۶ نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

۴.دارا بودن حداقل نمره پایان نامه ۱۸:۵ جهت کلیه رشته ها.

۵.حداکثر سن تا پایان شهریور ۱۳۹۱، سی سال تمام. (توضیح نویسنده وبلاگ: برای

متقاضیان سالهای آینده پایان شهریور همان سال ملاک خواهد بود.)

 ۶.حداکثر سن برای مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی ۳۵ سال تمام

۷.مطابق مصوبه مورخ ۲۸/۶/۸۵ شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان

شرکت در دوره دکترای تخصصی بدون آزمون سال ۱۳۹۱ علاوه بر دارا بودن شرایط

سنی مذکور باید حداکثر فارغ التحصیل سه دوره قبل مقطع کارشناسی ارشد باشند.

۸.متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته

انتخابی در مقطع دکترای تخصصی.

۹.داوطلبان دوره بدون آزمون لازم است نسخه ای از مقالات و تولیدات علمی چاپ شده

در مجلات (آی اس آی) یا مجلات علمی پژوهشی و... را به مرکز آزمون ارسال نمایند.

بدیهی است عدم کسب امتیاز لازم جهت مقالات و تولیدات علمی منجر به حذف

داوطلب از دوره بدون آزمون خواهد شد.

تذکر: از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره بدون آزمون به منزله قبولی

نمی باشد و پذیرش در این دوره بر اساس اولویت افراد می باشد لذا به منظور استفاده

از امکان قبولی در آزمون دکترای تخصصی در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمون

به داوطلبان توصیه می شود که در دوره دکترای تخصصی با آزمون نیز شرکت نمایند.