X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

                                

       مراحل تصویب٬تدوین و دفاع از پایان نامه :

مراحل تصویب و تدوین و دفاع از پایان نامه :

نظر به اینکه مراحل تصویب پایان نامه مدتی طول خواهد کشید لذا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موظف هستند که از ترم سوم عنوان پایان نامه  را بعنوان واحد درسی اخذ نمایند .و بدنبال تصویب و مراحل بعدی باشند که در عمده آن را میتوان در سه مرحله  بقرار ذیل خلاصه نمود :

الف -مراحل تصویب و تدوین پایان نامه:

1-      انتخاب موضوع تخصصی مربوط به گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی .

2-      ارائه موضوع مورد نظر و تعیین استاد راهنما و مشاور در یک برگه دستنویس و خطاب به مدیر گروه به انظمام برخی از منابع و مآخذ .

3-      تایپ نمودن متن مورد نظر پس از تائید مدیر گروه و پاراف کردن متن مذکور توسط مدیر گروه و ارجاع دادن آن به کارشناس گروه کارشناسی ارشد .

4-      دریافت پروپوزال از کارشناس گروه و پر کردن بندهای آن با مداد بر اساس ضوابط وارائه آن برای تصحییح به مدیر گروه ( بنابراین ضرورت دارد از فرم پروپوزال دو نسخه تهیه گردد که یکی با مداد پر میشود و دیگری)  پس از تصححیح با ید تایپ گردد .

5-      گرفتن امضاء ها از استاد راهنما ، مشاور ، مدیر گروه  و شورای تخصصی و تحویل دادن پروپوزال به گروه آموزشی کارشناسی ارشد . تا بر اساس نوبت منظم گردد .

6-      ارجاع پروپوزال به شورای پژوهشی دانشگاه  که در صورت تصویب از طرف معاونت پژوهشی واحد اقدام به گرفتن کد و ارسال به سازمان مرکزی میگردد.

7-      پس از آن ابلاغیه به اساتید راهنما و مشاور از سوی معاونت پژوهشی خواهد شد.و دانشجو رسما میتواند کار خود را آغاز نماید .

8-      پس از پایان کار دانشجو و تائید کتبی استاد راهنما و مشاور و ارائه پایان نامه به مدیر گروه و تائید آماده بودن پایان نامه برای دفاع ، از سوی مدیر گروه، استاد داور( که محرمانه میباشد ) و زمان دفاعیه  معین میگردد.

9-      دانشجو برای برگزاری جلسه دفاع دو نامه باید از مدیر گروه دریافت نماید یکی خطاب به کارشناس گروه کارشناسی ارشد تا بلا مانع بودن دفاعیه دانشجوی مربوطه را بر اساس ضو ابط آموزشی اعلام نماید . و دیگری خطاب به معاون پژوهشی تا زمان ، مکان و فرمهای مربوطه جهت جلسه دفاعیه و دعوتنامه از اساتید راهنما ، مشاور ، داور ، مدیر گروه و مدعوین آماده گردد .

10-  دانشجو موظف است برای جلسه دفاع 4 نسخه از پایان نامه را تایپ و آماده نماید ( ولی جلد نمی گیرد بلکه فقط شیرازه بدی میکند) . و 3 نسخه را حد اقل یکهفته قبل از جلسه دفاعیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و داور قرار میدهد . و یک نسخه از آن در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت .

11-  دانشجو میتواند مطالب دفاعیه را بصورت خلاصه بنویسد و از روی نوشته بخواند هرچند بیان مطالب بصورت سخنرانی در حضار و اساتید  تاثیر گذارتر خواهد بود .

 

ب- جلسه دفاعیه :

1-      برای جلسه دفاع در زمان مقرر حضور  اساتید راهنما ، مشاور ، داور ، مدیر گروه و  دانشجو الزامی است . البته لازم بذکر است که زمان و مکان جلسه دفاع باید در تابلو اعلانات به دید عموم گذاشته شود             تا دا نشجویان  گروه مزبور در جلسه  دفاعیه حاضر و با نحوه دفاع آشنا  گردند.

2-      دانشجو بمدت 20 دقیقه فرصت دارد از عنوان و پایان نامه خود دفاع نماید .( در حد معرفی خود و روش پژوهشی و نو بودن موضوع وا بتکاراتی که برای به ثمر نشاندن این کار انجام داده است . )

3-      پس از دفاعیه استاد داور حق دارد ایرادات خود از پایان نامه را بیان دارد .و بدنبال آن دانشجو باید از طرح خود دفاع نماید  . اگر پرسش و پاسخها قانع کننده باشد ، آنوقت استاد راهنما و مشاور میتوانند از طرح و دانشجو دفاع نمایند و مطالبی در رابطه با اهمیت طرح و کار انجام شده دانشجو بیان دارند. ( البته ممکن است سیستم پرسش و پاسخ در جلسه دفاع بحسب موارد  قدری متفاوت اجراء گردد.)

4-      بدنبال این مطالب استاد راهنما  و مشاور و داور پس از شور هر کدام نمرات خود را در برگه جدا گانه وارد میکنند. نمرات داده شده بر اساس ضوابط (و بارم بندی مناسب طراحی) با هم جمع میگردد و تقسیم بر سه میشود که همان نمره پایان نامه  محسوب میگردد .

5-      نمره 18تا 20 با عنوان عالی ، نمره 16و17 با عنوان خوب ، نمره 14و 15 متوسط و پائین تر از آن ضعیف و مردود است . ولی بر اساس بخشنامه سقف نمره از ۱۸ حساب میشود و آن ۲ نمره برای کسانی است که مقاله معتبر داشته باشند.

6-      پس ازپشت سر گذاشتن مراحل  بالا دانشجو میتواند به پذیرائی از حضار اقدام نماید هرچند این کار الزامی نمی باشد .

 ج- مراحل نهائی و تحویل پایان نامه:

1-      پس از اتمام جلسه دفاعیه دانشجو موظف است نسخه های پایان نامه را جمع آوری نماید و به تذکرات اصلاحی کاملا توجه و عنایت نموده تا پایان نامه او بنحو احسن مرتب و منظم گردد .

2-      بدنبال انجام اصلاحات و رفع ایرادات دانشجو موظف است هفت نسخه از پایان نا مه را آماده و جلد نماید

باید توجه داشت که رنگ جلد در گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی این واحد ، سرمه ای طرح دار میباشد .که با زرکوب طلائی بر آن نگاشته میشود وروی جلد بر اساس نمو نه بصورت فارسی و پشت جلد بصورت ترجمه انگلیسی خواهد بود .و تذکرات دیگر که با اشراف مدیر گروه به انجام خواهد رسید .

3-      دانشجو موظف است از پایان نامه هشت نسخه تهیه نماید که سه تا را به اساتید راهنما و مشاور و داور تحویل داده وبر اسا س فرمها امضاء میگرد . و سه نسخه را نیز به واحد پژوهشی و  کتابخانه و یکی را به گروه کارشناسی ارشد تحویل میدهد . و یک نسخه نیز برای خود دانشجو میباشد .

4-      همچنین دانشجو موظف است سه نسخه از پایان نامه را بصورت سی دی و پی دی اف به واحد پژوهشی و مدیر گروه تحویل نماید .

5-      مدت زمان اصلاح پایان نامه و جلد گرفتن آن نباید بیش از یک ماه طول بکشد .

6-      پس از طی مراحل قانونی و تحویل پایان نامه و گرفتن امضاء از اساتید راهنما و مشا ور و مدیر گروه و پر کردن فرمهای مربوطه ، دانشجو میتواند برای تصفیه حساب اقدام نماید .و فارغ التحصیل گردد .